วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นครปฐมพระปลัดประภาส ปุญญธุมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม วิทยากรบรรยายหัวข้อ พระคุณของแม่

นครปฐมพระปลัดประภาส ปุญญธุมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม วิทยากรบรรยายหัวข้อ พระคุณของแม่

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ปีที่ 31
วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 07.30 – 15.00 นาที ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)

ที่จังหวัดนครปฐมด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐม มีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม -ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ว่าพระปลัดประภาส ปุญญธุมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม จังหวัดนครปฐม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ดังนั้นจึงนิมนต์พระคุณท่านเป็นพระวิทยากร เพื่อดำเนินการบรรยาย

ในหัวข้อ “พระคุณของแม่” ในวันอาทิตย์ ที่ 06 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2566

 

 

Loading