วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

นครปฐมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้ง ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นครปฐมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้ง
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลัน
ตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้ง
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้ง
ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูประโชติธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม กทม.

ประธานฝ่ายจัดโครงการ
คุณลดาวัลย์ ประวีณชัย ประธานมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ผู้ดำเนินโครงการ
พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตุธมุโม ประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ

เริ่มงาน 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น. แจ้งลงทะเบียน เข้าห้องพัก โทร.062-5956945
*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์ 062-5956945

 

 

 

Loading