วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สุขศาสต์ร่มเย็น ด้วยร่มพระบารมี เพื่อถวายความรู้ให้แก่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นครปฐม // สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สุขศาสต์ร่มเย็น ด้วยร่มพระบารมี เพื่อถวายความรู้ให้แก่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขศานต์ร่มเย็น ด้วยร่มพระบารมี” ให้แก่ นักเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชราชสมบัติครบ 50 ปี จ.สกลนคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2566 จัดโดย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชราชสมบัติครบ 50 ปี จ.สกลนคร

โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้น้อมนำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ความว่า “”เราทั้งหลาย เฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว บางคนก็ต้องอยู่ในตำแหน่งอันใหญ่ บางคนก็อยู่ในตำแหน่งอันน้อย แม้แต่ว่าจะมียศตำแหน่งแปลกกัน ในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน และจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุขรุ่งเรืองขึ้น”


 

 

Loading