วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

รอง ผวจ.นครปฐม”เปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี

นครปฐมรอง ผวจ.นครปฐมเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี

เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้ง ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมโดยมีนายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและๆพณฯ กร ทัพรังษี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายสมัย เป็นวิทยากรบรรยาย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูประโชติธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม กทม. ประธานฝ่ายจัดโครงการ คุณลดาวัลย์ ประวีณชัย ประธานมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนา ผู้ดำเนินโครงการ พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตุธมุโม ประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ

โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลัน
ตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้ง
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ครั้งที่ 1 วันที่ 11-14 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 กันยายน 2566
ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 กันยายน 2566
ครั้งที่ 5 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 6 วันที่ 20-23 ตุลาคม 2566

จากนั้นๆพณฯ กร ทัพรังษี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายสมัย กล่าวว่าวันนี้ถือโอกาสเป็นวันที่ดีมากที่ได้รับเชิญจากพระครูให้มาบรรยายธรรมให้กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมที่สาขาปฏิบัติธรรมมลฤดีสิ่งที่จะมาพูดให้กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมเกิดจากปฏิบัติของตนเองตลอดชีวิตผ่านมาซึ่งหัวข้อที่เตรียมเอาไว้วันนี้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพุทธไทยโชคดีกว่าชนชาติใดในโลกมี 3 องค์ประกอบของชีวิตในความเป็นมนุษย์ของคนเราในชาตินี้เป็นคนไทยเป็นพุทธเป็นการได้นำองค์ความรู้ที่นำแสงสว่างเข้าสู่เส้นทางของพี่น้องประชาชน

ทางด้านพระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตุธมุโม ประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ กล่าวว่าในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ ทางสำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม ต.ลานตากฟ้า ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมฉับพลันได้เชิญชวนประชาชนสานิกชนทั่วไปเข้าโครงการปฏิบัติธรรม ลูกๆได้นำพ่อ-แม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนไทยควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีซึ่งทางสำนักปฏิบัติธรรมมลฤดีได้จัดเป็นครั้งแรกและจะจัดสืบเนื่องต่อไปตลอดพรรษานี้จัดด้วยกันถึง 6 ครั้งเดือนหนึ่งก็ 2 ครั้งก็หวังว่าใช้สื่อนี้ประชาสัมพันธ์ไปสู่พี่น้องประชาชนผู้สนใจใฝ่ธรรม ชีวิตคนเรามีสุขมีทุกข์บางคนมีจิตใจที่เข้มแข็งเอาตัวรอดได้แต่บางคนก็ประสบปัญหาชีวิตบางครั้งหาทางออกไม่ได้และหาทางแก้ไม่ได้เราเชื่อว่าธรรมมะในคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่เป็นอาหารของใจเยียวยาชีวิตจิตใจอารมณ์ของคนเราให้ดีงามและทำใช้ชีวิตเข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้ปัญหาชีวิตและปัญหาของสังคมปัญหาของเศรษฐกิจบางครั้งคนเราก็เอาชีวิตรอดบางคนก็เอาชีวิตไม่รอดตามที่เป็นข่าวในสังคมทางท่านพระครูประโชติธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม กทม. พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตุธมุโม ประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ ท่านเห็นความสำคัญเหล่านี้จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมมะเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเกิดความสุขความเจริญร่มเย็นเกิดความดีงามต่อสังคม


 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม 092-5462794

Loading