วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ” สายใยรัก “

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ” สายใยรัก ”

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566ที่จังหวัดนครปฐม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ” สายใยรัก ”

เสริมสร้างพลังคนพิการทางสติปัญญาสายใยรัก  เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวผู้บกพร่องคนพิการทางสติปัญญากับครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ บรรยายธรรมโดย พระวิทยกรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร – พระปลัดประภาส ปุญญธัมโม (โฉมดี) เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ณ.The Royal Gems Golf Resort

 

 

 

 

 

 

Loading