วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

พระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม บรรยายธรรมมะอารมณ์ดีให้ผู้สูงอายุ

นครปฐมพระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม บรรยายธรรมมะอารมณ์ดีให้ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 พระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม ได้รับเชิญนมัสการเป็นพระธรรมวิทยากรในการบรรยายธรรมให้กับประชาชนชาวกำแพงแสน ” ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ กันและกัน” บรรยายธรรมกับ ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. พระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ. และพระปลัดประภาส. ปุญญธัมโม. เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลกำแพงแสน จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ) ในระหว่างวันที่ 18 สิ่งหาคม ถึง 12 กันยายน 2566 นั้น
เทศบาลตำบลกำแพงแสน ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรม

ในรูปแบบธรรมะอารมณ์ดี ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาจิตใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างดี เป็นพระธรรมวิทยากรในการบรรยายธรรม ในรูปแบบธรรมมะอารมณ์ดีกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ราย

โดยมี นางสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน พร้อมข้าราชการพนักงานร่วมฟังธรรมมะอารมณ์ดีในครั้งนี้

 

 

Loading