วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

พระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม บรรยายธรรมมะอารมณ์ดีให้ผู้สูงอายุ”ตำบลหนองปากโลง

พระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม บรรยายธรรมมะอารมณ์ดีให้ผู้สูงอายุ”ตำบลหนองปากโลง

 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2566 ที่อำเภอเมืองนครปฐมนครปฐมพระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม บรรยายธรรมมะอารมณ์ดีให้ผู้สูงอายุ” ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ กันและกัน” บรรยายธรรมกับ ผู้สูงอายุ อบต.หนองปากโลง อ.เมือง นครปฐม

 

โดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. พระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ. และพระปลัดประภาส. ปุญญธัมโม. เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ในรูปแบบธรรมะอารมณ์ดี ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาจิตใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างดี เป็นพระธรรมวิทยากรในการบรรยายธรรม ในรูปแบบธรรมมะอารมณ์ดีกับผู้สูงอายุตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

 

 

 

 

 

Loading