วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

โครงการคุณธรรมนำชีวิต นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาวิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566ที่จังหวัดนครปฐม โครงการคุณธรรมนำชีวิต นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาวิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ.วัดวังตะกู อำเภอเมือง นครปฐมบรรยายธรรมโดย พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.
-พระปลัดประภาส. ปุญญธัมโม. เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
-พระมหาอดิเรก. ฐิตวุฒฑิ ดร. เจ้าอาวาสวัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
-พระมหาศุภณัฐ. ญาณสุภโณ วัดห้วยจระเข้ อ.เมือง. จ.นครปฐม
-พระภูริสนัฎฐ์. รวิวังโส. วัดลำพญา อ.บางเลน. จ.นครปฐม

ขอขอบคุณพระปลัดณภสิช ยสินธโร เจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม อ.นาแก จ.นครพนมและพระครูใบฎีกาสันติ. กิติโสภโณ วัดศิริพงษ์ธรรมานิมิตร. กทม.กราบขอบพระคุณ พระครูปลัดสาธุวัฒน์. เจ้าคณะตำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู เมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสถานที่ในการทำกิจกรรม และอนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรม สาธุๆๆ

 

Loading