วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

แข่งขันกีฬาเพาะกาย ฟิตเนส รบพิเศษสมาร์ทแมนชิงถ้วย ผบ.ทบ.

จังหวัดลพบุรี 290866 แข่งขันกีฬาเพาะกาย ฟิตเนส รบพิเศษสมาร์ทแมนชิงถ้วย ผบ.ทบ.

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ สมามคมกีฬาเพาะกาย และฟิตเนส แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย “รบพิเศษ สมาร์ทแมน Special Force Smartman 2023” ชิงถ้วย ผู้บัญชาการทหารบก

ที่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย “รบพิเศษ สมาร์ทแมน Special Force Smartman 2023” ชิงถ้วย ผู้บัญชาการทหารบก

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย “รบพิเศษ สมาร์ทแมน Special Force Smartman 2023” เกิดจากความร่วมมือทางด้านกีฬาเพาะกาย ระหว่าง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กับ สมาคมกีฬาเพาะกาย และฟิตเนส แห่งประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการฝึกร่างกายของกำลังพลในกองทัพบก รวมถึงการต่อยอกเป็นการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกองทัพบก มาตั้งแต่รายการ “หนุ่มมาดเท่ห์ เสน่ห์ ทบ.” และ “สมาร์ทแมน ป่าหวาย” จนทำให้กีฬาเพาะได้รับการบรรจุเข้าเป็นชนิดกีฬา ในการแข่งขัน กีฬาภายในกองทัพบก ติดต่อกันมาเป็นประจำโดยตลอด เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมกีฬาเพาะกายในทุกเหล่าทัพ และประชาชนทั่วไป
โดยมีประเภทการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวม 16 ด้วยกัน ประกอบด้วย แอธเลติคฟิสิคชาย กำลังพลกองทัพไทย สี่เหล่าทัพ มี 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. และ รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. และ แอธเลติคฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป มี 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. และ รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.

ขณะที่ เพาะกายชาย ประชาชนทั่วไป มี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม และ รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กิโลกรัม ส่วน สปอร์ตฟิสิคเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นทั่วไป , สปอร์ตฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. สปอร์ตฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. สปอร์ตฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. และ โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นทั่วไป (สวมใส่ชุดสปอร์ตบาร์) , โมเดลฟิสิคหญิง ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. โมเดลฟิสิคหญิง ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงเกิน 162 ซม.
โดย มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งประเภท กำลังพลกองทัพไทย สี่เหล่าทัพ และ ประชาชนทั่วไป ทั้งชายหญิง รวมกว่า 200 คน

ซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน อันดับในแต่ละประเภท ได้รับถ้วยรางวัล จาก ผู้บัญชาการทหารบก และเงินสนับสนุน 5,000 บาท ส่วน อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล จาก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และเงินสนับสนุน 4,000 บาท ขณะอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัล จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และเงินสนับสนุน 3,000 บาทอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัล จาก ผู้บัญชาการศูนย์สงคามพิเศษ และเงินสนับสนุน 2,000 บาท และ อันดับที่ 5 ได้รับถ้วยรางวัล จาก ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 และเงินสนับสนุน 1,000 บาท

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Loading