วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566”

“ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566”

เมืีอเวลา09.00​ น.ของ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมชัยจุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

โดยมีนายแพทย์อี๊ดยังวัน​ ยงย่วนนายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​อุตรดิตถ์นายสมชาย​ ทองกระสัน​ รองนายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ แพทย์​หญิงศรีวรรณา​ พูล​สรรพ​สิทธิ์​นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุขอำเภอ วิทยากรและผู้ร่วมอบรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนงบประมาณและมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รุ่น (หลักสูตรการอบรม 70​ ชั่วโมง) เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


 

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668

Loading