วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดี ป.จักรกฤษณ์ จบหลักสูตรอบรมนายอำเภอ

ขอแสดงความยินดี ป.จักรกฤษณ์ จบหลักสูตรอบรมนายอำเภอ

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรกฤษณ์ ไขว้พันธุ์
ได้สำเร็จการศึกษาอบรม และสัมมนาหลักสูตร
นายอำเภอ ที่วิทยาลัยการปกครอง

เป็นกำลังในกาปฏิบัติราซการเพื่อจรรโลงประเทศชาติให้มั่นคงและพัฒนายิ่งขึ้นสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2566

 

Loading