วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อินทรี 7

เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อินทรี 7

วันนี้ 17 กันยายน 2566 ที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ( หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อินทรี 7 ) พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เดินทางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำพวกถุงบำรุงขวัญ 20 ถุง ข้าวสารถุงละ 5 โล 20 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า 5 กล่อง กาแฟเบอร์ดี้ชนิดซอง 4 ห่อ น้ำมันพืช 1 ลัง เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ 1 ลัง เครื่องดื่มอิชิตัน 1 ลัง ปลากระป๋อง 1 ลัง กาแฟกระป๋อง 1 ถาด รองเท้าแตะแบบผู้ชาย 40 คู่ รองเท้าแตะแบบผู้หญิง 30 คู่ รองเท้าแตะแบบเด็ก 20 คู่ พัดลม 16 นิ้ว 5 ตัวเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อินทรี 7 โดยมี พ.ต.อ.สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์ รอง ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 และข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 รอให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับแนวทางการปฏิบัติ 1.นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ผบ.ตร. “เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชัน มุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปยึดถือ ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2.เน้นย้ำความรักความสามัคคี ร่วมกันทำงานเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย ดำรงตนอย่างมีเกียรติ 3.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับหมั่นตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัวอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ 4. นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังต้องเสริมสร้างขีดความสามารถทางสมรรถนะทางร่างกาย ด้านยุทธวิธีและการใช้อาวุธ ให้พร้อมอยู่เสมอที่จะสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 7 เมื่อได้รับการร้องขอหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา อีกทั้งยังมีภารกิจในเรื่องการสืบสวนจับกุมอาชญากรรมทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอีกด้วย 5.ขอฝากให้กำลังพลทุกนายใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และหมั่นทบทวนการฝึกด้านยุทธวิธีต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย โดยยึดมั่นในอุดมคติตำรวจทั้ง 9 ข้อ เป็นแนวทาง โดยเฉพาะในข้อสุดท้ายคือ”การรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต ” ณ.กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้างโป่ง จังหวัด ราชบุรี

 

Loading