วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ปฏิบัติธรรม” ขสมก.กรุงเทพพร้อมพนักงาน120คนปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุธรรมฉับพลันนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมีสมาธิ มีสติ

21-10-66นครปฐม02ผอ.ขสมก.กรุงเทพพร้อมพนักงาน120คนปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุธรรมฉับพลันนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมีสมาธิ มีสติ และสามารถรับมือ แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีสำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม อำเภอนครชัยศรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมอบหมายให้นายวิชาญ เทวาพิทักษ์ ผอ.สำนักพัฒนาบุคลากร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโครงการ “ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลัน”ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม พระครูประโชติธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัด กันตทาราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 20-23 ตุลาคม 2566

ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลัน” ในวันนี้
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมมาปรับใช้วิถีชีวิต มติหลักธรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน และเพื่อบำเพ็ญคุณความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่ ขสมก.กรุงเทพ 104 คนและประชาชน 4 คนพร้อมทั้งชาวเวียดนาม 12 คนรวม 120 คนจะได้นำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมีสมาธิ มีสติ และสามารถรับมือ แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ

จากนั้นนายวิชาญ เทวาพิทักษ์ ผอ.สำนักพัฒนาบุคลากร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในนาม สำนักพัฒนาบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมีสมาธิ มีสติ และสามารถรับมือ แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ โดยการนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกใน คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบ อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี

โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ดร.ฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการ สี่เสาหลัก และคุณช้อลดาวัลย์ ปวีณชัย บรรยายการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุธรรมฉับพลันสำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม อำเภอนครชัยศรีให้กับบุคลากร ขสมก.และประชาชนคนไทยและชาวเวียดนามจำนวน 120 คน

สำนักพัฒนาบุคลากร ร่วมมือกับสำนักปฏิบัติธรรมมลฤดีสาขาวัดกันตทาราราม พระครูปลัดธีร ธนัชณฤทธา เมตตธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลัน” สำหรับพนักงานสำนักงาน พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารเขต 1-8 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมมาปรับใช้ตามวิถีชีวิต และมติหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน ของพนักงาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม โครงการ “ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันในครั้งนี้

ทางด้านพระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตุธมุโม ประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ กล่าวว่าโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลัน
ตลอดพรรษา 3 เดือน จำนวน 6 ครั้งถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักปฏิบัติธรรมมลฤดี สาขาวัดกันตทาราราม ต.ลานตากฟ้าอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ครั้งที่ 1 วันที่ 11-14 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 กันยายน 2566
ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 กันยายน 2566
ครั้งที่ 5 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 6 วันที่ 20-23 ตุลาคม 2566
ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 ครั้งสุดท้ายในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

Loading