วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

ตำรวจภูธรภาค 7 !!! สืบสานวัฒนธรรม วิถีไทย ประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค 7 !!! สืบสานวัฒนธรรม วิถีไทย ประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐมพล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชาอาทิเช่น พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี อดีต ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐพงษ์ อดีตหัวหน้าจเรตำรวจพล.ต.ท.ฉลอง สนใจ อดีต ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.บวร นันทะยาวงศ์ อดีต รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีต รอง ผบ.ตร.พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน อดีต รองจเรตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร.พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร อดีต รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม อดีต รอง ผบ.ตร.พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีต รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายปี

โดยมี พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกุล รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ประสพชัย มัดสยะวนิซกุล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.จำลอง งามเนตร ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.อนุรักษ์ พรพุทธศรี ผบก.กค.ภ.7 พล.ต.ต.สมภพ คูหาวิชานันท์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.สุระพรรณ นาทวรทัต พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.อก.ภ.7 รอง ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จังหวัด และ ผกก.104 สถานีในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย ให้อยู่คู่กับคนไทย ตลอดไป โดย ทุกคน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น เพื่อมารับพรดีๆ จากอดีตผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ.ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

 

Loading