วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” ครั้งแรกของการรำบวงสรวงสักการะองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม240567ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” ครั้งแรกของการรำบวงสรวงสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีผู้รำแต่งกายด้วยผ้าไทยสีเหลือง กว่า 1400 คน ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567

โดยจัดพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ พระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนเหล่าเทพยดาอารักษ์ เทพธรรมบาลปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ที่คุ้มครองดูแลพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐม ทั้งเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเวลาช้านาน โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

นอกจากนี้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย เหล่าเทพยดาที่ได้คุ้มครองชาวจังหวัดนครปฐม และรำถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้น นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม จากทั้ง 7 อำเภอ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สไบน้ำเงิน นุ่งผ้าชื่นหรือโจงกระเบนสีน้ำเงิน จำนวน 1,430 คน รำบวงสรวงในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าในการทำพิธีครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว อีกทั้งเป็นการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลสืบไป

นอกจากนี้ยังมีการเปิดงาน SME นครปฐม ครั้งที่ 2 โดยสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที 24 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์

Loading