วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

ตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 14 มิ.ย.67 นพ.นิคม มะลิทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและเจ้าหน้าที่ ห้องบัตรออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ณ บริษัท ไถ่เชียงระนอง จำกัด

นำทีมโดย นายวรฉัตร คงเทียมหัวหน้างานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระนอง
นางสาว สุภาพร แก้วกอง พยาบาลวิชาชีพ
ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีแรงงานไทยและแรงงานสัญชาติ เมียนมาร์ จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย

 

Loading