วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดแข่ง “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ”Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024)

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดแข่ง “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ”Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024)

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการตัดสินผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมกล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้ และผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทหุ่นยนต์โบว์ลิ่ง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 11 ทีม และ 2ประเภทหุ่นยนต์โครน สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 25 ทีม โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

 

Loading