วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เพชรบุรี จ.เพชรบุรี บำเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพชรบุรี จ.เพชรบุรี บำเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพล เนื้องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

img_9623
4 ธันวาคม 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพลซึ่ง ศจ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผอ.โครงการร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศูนย์บริการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมด้วยนางศรีสมร เทพสุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม นายสันต์ จรเจริญ ผอ.โครงการชลประทานเพชรบุรี น.ส.กนกวรรณ ผดุงขันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
img_9622

img_9621

ภาพ / ข่าว
มณฑิตา เขตนารี
ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ข่าว ออนไลน์ 4 ภาค

Loading