วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เพชรบุรี เสวนา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น

เพชรบุรี เสวนา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น

img_9627

นายกบุญยอด มาคล้าย เข้าร่วมรับฟังเสวณา ณ วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ (4 ธันวาคม 2559) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดร.ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการเสวนา “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น : ความท้าทาย การปรับตัว ทางเลือกและการเปลี่ยนแปลง” โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายปรเมศร์ ธีระคำศรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมการเสวนา ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “มหกรรมราชภัฏวิชาการไทยแลนด์ 4.0”

img_9628

img_9629

 

ภาพ / ข่าว

มณฑิตา เขตนารี
ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ข่าวออนไลน์ 4 ภาค

Loading