วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

นครปฐม รมว.มท.เปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

นครปฐม รมว.มท.เปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

img_9321
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย รัฐบาลประกาศจับมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศกว่า 6 ล้านตัน

วันนี้ (4 ธ.ค.59) เวลา 08.00 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ที่บริเวณแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ทหารกองพลทหารราบที่ 9 กรมการทหารช่างราชบุรี โรงเรียนการบินกำแพงแสน กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

img_9259

img_9262

img_9265

ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับผักตบชวา การนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสาธิตการทำถ่านอัดแท่ง ปุ๋ยอัดเม็ดจากผักตบชวา รวมถึงการทำเครื่องจักรสาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อนจะไปดูการเก็บและกำจัดผักตบชวา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 นี้

img_9377

img_9375

img_9370

img_9365

img_9366

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัญหาผักตบชวาเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางการสัญจร และการไหลระบายของน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน โดยจากผลการสำรวจปริมาณผักตบชวาทั่วประเทศขณะนี้มีมากถึง 6.2 ล้านตัน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ถึงขณะนี้ดำเนินการจัดเก็บไปแล้วกว่า 1 ล้านตัน และที่เหลือจะเร่งกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของผักตบชวาในแหล่งน้ำทั่วประเทศ

img_9283

img_9250

img_9246

img_9247

และในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงมหาดไทยจึงขอใช้โอกาสนี้สร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และขอฝากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเก็บผักตบชวาเศษเล็กเศษน้อยในลักษณะจิตอาสาประชารัฐ ป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของผักตบชวาที่สามารถขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์ และไม่กระทบกับการจราจรทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน…

img_9276

img_9277

img_9272

img_9266

ปนิทัศน์ มามีสุข นครปฐม

Loading