วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อดีตเลขาธิการอาเซี้ยนเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

พิธีเปิดงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

img_3087โดยมี นายกำพล เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทสงบกแห่งประเทศไทย นายอภิชาติไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และเขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนอร์ธเทิร์มอร์เตอร์โชว์ 2061 ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนอร์ธเทิร์มอร์เตอร์โชว์ 2061 ซึ่งมีนายกำพล เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปนประธานการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

img_3092

img_3090

ด้วยรถบรรทุกอยู่ทั่วประเทศ รวมตัวจัดตั้งสมาคมแห่งนี้. จนถึงครบรอบ 20 ปี เต็มในปีนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ กฏระเบียบปฏิบัติ จากภาครัฐสู่ภาคเอกชนให้สมาชิกอยู่ในกรอบของกฏหมาย ตาม พระราชบัญญติการขนส่ง และจราจร และเพื่อนำเสนอวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี่ด้านการขนส่ง เชิญผู้ผลิตและจำหน่ายรถบรรทุก สินค้าชั้นนำทุกยี่ห้อ นำ้มันเครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ยนต์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องด้านการขนส่ง มาจำหน่ายให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปในราคาถูก ,,,,

img_3088

img_3091

 

 

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์ ..085.0506656

Loading