วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ดรีมเวิลด์บริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทนำ้พุ

ดรีมเวิลด์บริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

​ธวัช แย้มเกษม ผอ.สายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 30,100 บาท พร้อม
ด้วยข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม และสิ่งของอุปโภค บริโภค อีกมากมาย ที่ลูกค้าผู้ใจบุญรวมถึงผู้บริหารและพนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ร่วมกันบริจาคให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ ท่านเจ้าอาวาสฯ วัดพระบาทน้ำพุ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ฯ ในความอุปการะของวัดฯ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน

Loading