ยโสธร!!ปริมาณนำ้ในลำเซบาย”ล้นตลิ่งท่วมนาข้าว-ถนนขาด”

Spread the love

ยโสธร ปริมาณน้ำในลำเซบายล้นตลิ่งท่วมนาข้าวมีถนนขาด

27สิงหาคม62)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดยโสธรทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากประกอบกับมีปริมาณน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดมุกดาหารลงไปรวมกันในลำเซบาย ซึ่งมีต้นน้ำมาจากป่าดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหารก่อนจะไหลผ่านอำเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ,ป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวแรงจนปริมาณน้ำบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้าน กว่า 2,000 ไร่ แล้วและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนป่าข่า ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ – หนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว ถูกน้ำกัดเซาะตัดขาดระยะทางยาวกว่า 5 เมตร บางหมู่บ้าน มีน้ำท่วมถนนเข้าบ้านทำให้ สัญจรไปมาลำบาก ซึ่งปริมาณน้ำในลำเซบายยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะยังคงมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาหนุนกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกันชาวบ้านจึงหวั่นเกรงว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมนาข้าวจะขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น เช่นในเขตตำบลศรีฐาน ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว ตำบลเหล่าไฮ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว นับ 10.000 ไร่ อย่างแน่นอน

ภาพข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน

Close