วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศาสนาวัฒนธรรม

จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา”
ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” ครั้งแรกของการรำบวงสรวงสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วัดทุ่งผักกูดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแห่ธงสงกรานต์และงานประจำปีวัดทุ่งผักกูดร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทย จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
logo