วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เช่าพระเครื่อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดบางช้างเหนือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
ฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน) นธ.เอก ปธ.4 พธ.บ. ศษ.ม รป.ต. รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
ประชุมพหุภาคีของอำเภอดอนตูมเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างวัด กับหน่วยงานราชการ
นครปฐมวัดลำเหยบอกบุญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน ปางมารวิชัยประดิษฐานศาลาการเปรียญหลังใหม่
อุปสมบทเชพป้ายแดงญาติมิตรร่วมขบวนแห่รอบพระอุโบสถ วัดบ่อตะกั่ว พุทธาราม อ.นครขัยศรี จ.นครปฐมก่อนเข้าพิธีบรรพชา
logo