ประชุมการจัดโครงการ Eco Bricks “

กาญจนบุรี ประชุมการจัดโครงการ Eco Bricks โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากอำเภอทั้ง 13 อำเภอ

วันนี้ 12 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการ Eco Bricks โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากรายการคนมันส์พันธุ์อาสา บริษัททีวีบูรพา จำกัด ได้นำเสนอโครงการ ชี้แจงและหารือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางบริษัททีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดี ได้เห็นความสำคัญของการรณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกและ Recycle จึงจะดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ Eco bricks ของโรงเรียน Bamboo School ตั้งอยู่ในชุมชนบ้องตี้ล่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโดย คุณแคทรีน รูธ ไรลี่ ไบรอัน ชาวนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนที่รับเด็กและครอบครัวจากหลายเชื้อชาติที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนอาหารและการศึกษาเข้าไม่ถึง จึงได้คัดเลือกโรงเรียนดังกล่าว และได้คัดเลือกให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดการขยะพลาสติกให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทย จึงมีได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ Eco bricks

โดยได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในการจัดหาพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันทำ พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคขวดน้ำ ถุงพลาสติก ถุงกาแฟ ถุงขนม โฟม และขยะพลาสติกอื่นๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการทำ Eco bricks และกิจกรรมการสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่ โรงเรียน Bamboo School ชุมชนบ้องตี้ล่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคขวดน้ำ ถุงพลาสติก ถุงกาแฟ ถุงขนม โฟม และขยะพลาสติกอื่นๆ ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งจะรวบรวมไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนำไปยังโรงเรียน Bamboo School เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ต่อไป

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี รายงาน

Close