อำเภอท่าเรือ”จัดพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เช้านี้ที่อําเภอท่าเรือ

เมื่อ เวลา 07.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นเลิศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านและทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีมาจวบจนปัจจุบัน โดย นายประทีปการมิตรี นายอำเภอท่าเรือพร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง


สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close