เทศบาลตำบลยางชุมน้อยสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562”

เทศบาลตำบลยางชุมน้อยสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
นายนวนใจ บุษบงก์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลยางชุมน้อยร่วมอำเภอยางชุมน้อยและองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้น

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะ หน่วย สันติสุข ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดกระทงสวยงาม กระประกวดสาวน้อยนพมาศ การลอยกระทงและบูชาพระแม่คงคา นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านให้ชมฟรีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีไทย เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและช่วยรักษาสืบทอดประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอยางชุมน้อย และเพื่อเป็นการบูชาพระแม่คงคาและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

นายนวนใจ บุษบงก์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย กล่าวต่อไปว่า งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในปีนี้ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้จัดขึ้นให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอยางชุมน้อย และใกล้เคียงเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะ หน่วย สันติสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close