โรงเรียนบ้านหนองม่วงจ.ตราด”จัดทอดผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองม่วง จ.ตราด จัดทอดผ้าป่าการศึกษาหารายได้พัฒนาโรงเรียน

(7 พ.ย. 62) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีพระใบฎีกาบุญนาค ปภาโส เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด ส.ว.ญ.สภ.ไม้รูดพร้อมด้วย มีนางมยุรา วิจิตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตลอดจน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นางมยุรา วิจิตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง กล่าวว่า การจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง ในครั้งนี้เป็นมติของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียน ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม มีขอบเขตชัดเจน อย่างไรก็ตามการจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้มียอดบริจาคสมทบรวม 273,904.50 บาท รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนทรัพย์มาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคิงใหญ่จ.ตราด

Close