เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง”ปรับแผนการเลี้ยงปลา

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังใน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ปรับแผนการเลี้ยงปลาหากปลาสดซึ่งเป็นอาหารปลากะพงขาวมีราคาแพงขึ้น หลังคลื่นลมแรงเรือประมงหยุดออกเรือเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันก็ทดลองใช้อาหารเม็ดให้ปลากะพงขาวกินคนละวันกับเนื้อปลาสด หากอาหารปลากะพงขาวขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้น อาจจะต้องหันมาใช้หัวปลาทูแขกเป็นอาหารปลากะพงขาวแทนตัวปลา และใช้อาหารเม็ดสลับกันคนละวัน ช่วยลดต้นทุน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวที่ใหญ่ที่สุดใน จ.สงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชุมชนชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้จะใช้เครื่องมือประมงที่สืบทอดกันมายาวนาน \และความได้เปรียบเชิงนิเวศทางธรรมชาติอันมาจากทะเลสาบสงขลามีสภาพน้ำ 3 น้ำได้แก่ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย จึงทำให้ปลากะพงขาวที่เกาะยอ เป็นปลากะพงขาว 3 น้ำ มีรสชาติที่อร่อยกว่าที่อื่น แล้วถือเป็นโอกาสที่ชาวบ้านเกาะยอสามารถเลี้ยงปลากะพงในกระชังได้อย่างมีคุณภาพ จัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาด้วย
ขณะเดียวกันการใช้เวลาเลี้ยงถึง 2 ปี กับผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างสูง จึงทำให้ชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้ต้องใส่ใจและทุ่มเทต่อการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังอย่างเต็มที่

ในช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว สภาพอากาศจะมีฝนตกเกือบทุกวันและในทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง ความสูงของคลื่น 2 – 3 เมตร ส่งผลทำให้ เรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาหยุดออกทำการประมง เนื่องจากคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ทำให้สินค้าสัตว์น้ำขาดแคลน ไม่มีเรือออกไปทำการประมงและเรือประมงที่ออกไปทำการก็ไม่ได้กลับเข้าฝั่ง ส่งผลกระทบกับแพปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลาไม่มีสินค้าสัตว์น้ำส่งแม่ค้าที่ขายปลาในตลาด
นายจารึก กาลานุสนธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ เกาะยอ เลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด 10 กระชัง มีปลาขนาดใหญ่ประมาณ 3 กก.จำนวน 6 กระชังและ ปลาเล็กขนาด 3 ขีดอยู่ 4 กระชัง สำหรับอาหารสดเนื้อปลาให้ปลากินวันละ 125 กก.ถ้าให้อาหารเม็ดวันละ 2 กระสอบ 40 กก. เฉพาะปลาขนาดใหญ่ ส่วนปลาเล็กให้วันละ 5 กก.

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในเกาะยอ ปรับแผนการเลี้ยงปลาหากปลาสดซึ่งเป็นอาหารปลากะพงขาวจะมีราคาแพงขึ้นและขาดแคลน ส่งผลกระทบอาหารปลากะพงขาว ขณะนี้ซื้ออาหารปลาสดที่แพปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลา กก.ละ 13 บาท เป็นปลาที่คละกันมาหลากหลายชนิด ในขณะเดียวกันก็ทดลองใช้อาหารเม็ดให้ปลากะพงขาวกินคนละวันกับเนื้อปลาสด ซึ่งได้ทำการฝึกให้ปลากะพงขาวกินมาตั้งแต่ยังเป็นปลาขนาดเล็ก เพื่อรองรับหากอาหารปลากะพงขาวขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้น รวมทั้งยังมีทางเลือกก็คืออาจจะต้องหันมาใช้หัวปลาทูแขกเป็นอาหารปลากะพงขาวแทนเนื้อตัวปลา หัวปลาทูแขก กก.ละ 8.50 บาท ปลาก็กินดี มันกินเพราะกลิ่นคาวปลา เวลาเราเอาเนื้อปลามาเราก็จะนำเข้าเครื่องบดก่อนที่จะนำไปให้ปลากินและใช้อาหารเม็ดสลับกันคนละวัน ช่วยลดต้นทุน

นายจารึก กาลานุสนธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่เกาะยอ กล่าวว่า ช่วงนี้หน้ามรสุมปลาไม่ค่อยมีเพราะเรือไม่ออก หากไม่มีอาหารปลา ของคนอื่นผมไม่รู้ แต่ของผมผมให้อาหารเม็ด การให้อาหารเม็ดก็ต้องฝึกให้ตั้งแต่ปลายังเล็ก ถ้าไม่ฝึกปลาจะไม่กินอาหารเม็ด โดยจะให้อาหารเม็ดวันหนึ่งเนื้อปลาสดอีกวันหนึ่งสลับกันคนละวัน ปลามันก็กินดีอาหารเม็ด เพราะเราฝึกมันมาแล้ว ในส่วนการลดต้นทุนค่าอาหารหรือไม่ยังไม่แน่ใจ เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทดลองทำดูยังไม่จับขาย ปลากะพงขาวที่เลี้ยงทั้งหมด 10 กระชัง มีปลาขนาดใหญ่ประมาณ 3 กก.จำนวน 6 กระชัง ปลาเล็กขนาด 3 ขีดอยู่ 4 กระชัง อาหารสดเนื้อปลาให้ปลากินวันละ 125 กก.ถ้าให้อาหารเม็ดวันละ 2 กระสอบ 40 กก. เฉพาะปลาขนาดใหญ่ ปลาเล็กให้วันละ 5 กก. ให้กินมากไม่ได้ สำหรับราคาอาหารปลาสดแบบคละหลากหลายชนิด กก.ละ 13 บาท หากมีการขึ้นราคาเราก็จะไม่ซื้อหากเกินราคากก.ละ 13 บาท นี่ก็เต็มที่แล้ว หากเกินกว่านี้ก็ขาดทุน สมมุติว่า ช่วงนี้เราซื้ออาหารปลาขึ้นไป กก.ละ 14 -15 บาท ต่อไปเรือเขาก็จะขายเราในราคานี้ 14 -15 บาท เพราะเขาถือว่าเราซื้อได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close