ผู้ต้องขังเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ”ร่วมสอบธรรมสนามหลวง ใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ

ผู้ต้องขังเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบร่วมสอบธรรมสนามหลวงใช้ธรรมมะขัดเกลาจิตใจ


วันนี้ 29 พ.ย.62 ที่เรือนฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสาทรสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร พระครูวิธานธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม พร้อมคณะสงฆ์ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การเปิดสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 ( สนามสอบที่ 3)โดยมี นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ ทหาร ตลอดจน ทหารกองประจำการ ผู้ต้องขัง นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือแบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมในการสอบธรรมสนามหลวง

นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด กล่าวว่า ในการสอบ ธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 ของเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นสนามสอบที่3 โดยมีผู้ที่สมัครเข้าสอบ แบ่งเป็นสอบนักธรรมตรี ผู้ต้องขังและทหารกองประจำการ จำนวน 46 นาย นักเรียน โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ จำนวน 68 นาย สอบนักธรรมโท 4 นาย นักธรรมเอก จำนวน 2 นาย รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 120 นาย ซึ่ง เน้นให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาวิชาธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเสริมเพิ่มเติมจากวิชาทั่วไป เพื่อให้มี คุณธรรม จริยธรรม และนำไปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติหลังพ้นโทษออกไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close