ผู้ว่าฯนราธิวาส”เปิดอบรมกิจกรรม Open lnnovation Roadshow ภาคใต้ชายแดน”

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดอบรม กิจกรรม “Open Innovation Roadshow’’ ภาคใต้ชายแดน”


วันนี้ 2 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “Open Innovation Roadshow : ภาคใต้ชายแดน” จะขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow : ภาคใต้ชายแดน” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ​(องค์การมหาชน)​(สนช.)​กระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ ภายใต้แผนโครงการ” บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม​(Smart SMEs)​และวิสาหกิจเริ่มต้น(Start-up)​ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้​ ซึ่งจะยังผลให้เกิดการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมที่จะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้​ และรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบถึงผลการตอบรับที่ดีของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทุกท่าน​ ดังจะเห็นได้จากทัศนคติและมุมมองของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

อย่างไรก็ดี​ การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในโครงการนี้​ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ หากแต่การจะขยายผลสำเร็จของธุรกิจนวัตกรรม​ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจำเป็นต้องได้รับองค์ความรู้และโอกาสในด้านการทำธุรกิจเพิ่มเติม​ ดังเช่นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์​ การตลาดดิจิทัล​ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อไปที่ทางจังหวัด​ มหาวิทยาลัยในพื้นที่​ และ​สนช.จะต้องร่วมมือและหาแนวทางในการสนับสนุนผู้เข้าอบรมทุกท่านต่อๆไป

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับผู้เข้าร่วมรับกิจกรรมในวันนี้​ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน​ ผู้เข้ากิจกรรมในวันนี้​ จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะช่วยจุดประกายแนวคิดและความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของทุกท่าน​ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญเพื่อการผลักดันระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close