ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา”ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง(ถนนรอบเกาะเมือง)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง) พร้อมนำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาภาคประชาชน ร่วมทำความดีถวายพระราชกุศล

ในการร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร บริเวณถนนอู่ทอง อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคี ของงประชาชนในพื้นที่ ในการรักษาความสะอาดถนน ชุมชน บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระตำหนักสิริยาลัย

สุขุมแก้วกุดั่นอยุธยา

Close