นครปฐม”รับไฟพระฤกษ์มอบให้วัดในจังหวัดนครปฐม 204 แห่งสวดมนต์ข้ามปี”

นครปฐม รับไฟพระฤกษ์มอบให้วัดในจังหวัดนครปฐม 204 แห่ง สวดมนต์ข้ามปี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีมอบไฟ พระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และพระเถรานุเถระ เข้าร่วมพิธี

โดยมีนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ในครั้งนี้ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับประทานไฟพระฤกษ์จากสมเด็จพระอริยยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และจัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานฯ ให้แก่วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้นำไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธี สวดมนต์ข้ามปี ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่

​จังหวัดนครปฐม ได้เชิญตะเกียงไฟพระฤกษ์ประทานฯ เพื่อมอบให้แก่วัดในจังหวัดนครปฐม จำนวน 204 แห่ง เพื่อนำไปประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา ธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการเริ่มต้นเข้าปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563

​​​​​​ นางสาวชนิดา พรหมผลิน
​​ผู้สื่อข่าวนิวรีพอร์ต รายงาน

Close