วัดเถรพลายหล่อพระปัญจวัคคีย์สาวก 5 พระองค์”

วัดเถรพลายหล่อพระปัญจวัคคีย์สาวก 5 พระองค์

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563 พระเดชพระคุณพระมงคลกิตติวิบูลย์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันทำพิธีเททองหล่อพระอรหันต์สาวก 5 พระองค์ ณ วัดเถรพลาย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดย พระครูวิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัด ประชาชนในชุมชน ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อร่วมกันจัดสร้าง ประดิษฐานไว้ในวัดให้ประชาชน ได้สักการะกราบไหว้บูชา น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และ พระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 อันได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ

โดยมีเกจิอาจารย์ ร่วมอธิษฐานจิตภาวนา อาทิ พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (หลวงพ่อวิชัย ใจดี) รอง เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร , พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ ( หลวงพ่อสมชาย) เจ้าคณะตำบลสวนแตง เจ้าอาวาสวัดไผ่แปลกแม่ , พระครูวินัยธรเสวก ปณฺณภาโร เจ้าคณะตำบลปลายนา วัดวสันตาราม และ พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน เลขาเจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญ โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมงานจำนวนมาก หลังเสร็จพิธี นายนิมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แจกวัตถุมงคล ที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ / รัชนีกร โพธิ์ไพจิต สุพรรณบุรี

Close