ชาวอำเภอเลาขวัญ”แต่งชุดคาวบอยเตรียมจัดงานวันโคบาล”

กาญจนบุรี ชาวอำเภอเลาขวัญ ชายหญิงแต่งกายชุดคาวบอยเตรียมการจัดงานวันโคบาล เข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563 พร้อมฝากถึงการจัดงานวันโคบาล ระหว่างวันที่ 9 – 16 ม.ค. 2563 เพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวงานยิ่งใหญ่ในปีนี้

วันนี้ 7 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563 โดย ว่าที่พันตรี พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนและครูอำเภอเลาขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ กล่าวรายงานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ สร้างความรู้รักสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา ประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี การศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในเขตอำเภอเลาขวัญ

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 กลุ่ม ทีมกีฬาที่จัดแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล 9 คน วอลเล่ย์บอล และเปตอง แยกชาย-หญิง ทั้ง 3 ประเภท จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนและครูอำเภอเลาขวัญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบะลังกา หมู่ที่ 8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ฝากถึงการจัดงานสืบสานประเพณีของชาวเลาขวัญ วันโคบาลอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 ม.ค. 2563 นี้ โดยงานประเพณีวันโคบาล สภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 แห่ง ในเขตอำเภอเลาขวัญ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเลาขวัญ ณ สนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นเวทีให้เยาวชนแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญ และภาคเอกชนในพื้นที่ ให้สืบทอดต่อไป.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close