นายก อบต.ปราสาท”เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 คำ่ เดือน 3”บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์

นายก อบต.ปราสาทเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ประจำปี 2563


นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กล่าวว่า อำเภอห้วยทับทัน ได้กำหนดจัดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีแห่พระอุปคุต ขบวนแห่ข้าวจี่ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ข้าวจี่ใหญ่ พร้อมหาบเครื่องเซ่นไหว้พระธาตุ วนรอบปราสาท ขบวนฟ้อนรำของนางอัปสรา ฟ้อนถวายพระธาตุรอบปราสาท โดยใช้นางรำ จำนวน 400 คน มีการออกร้านแสดงสินค้าจากชุมชน โดยเฉพาะเสื้อผ้าแชวหรือเสื้อผ้าที่ได้มาจากการสอยมือเองของชาวบ้าน อาหารพื้นบ้าน ขบวนแห่ผ้าไตรรอบปราสาท ก่อนนำขึ้นห่มให้กับพระธาตุ 3 องค์ ขอพรไหว้สักการะ พิเศษสุดในคืนของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้มีการแสดง ตำนานการสร้างปราสาทของบรรพบุรุษ เป็นการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ของชุมชน โดยการจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็น 22 ปีแล้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กล่าวต่อไปว่า ด้วยความร่วมมือของชุมชน ชาวบ้านปราสาท ชุมชนในตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จึงสามารถที่จะจัดงานเพื่อให้ลูกหลาน ที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน จึงถือเอาฤกษ์ ขึ้น 15 เดือน 3 เป็นวันกำหนดทำบุญใหญ่ สืบสานตำนานพันปีไหว้พระธาตุบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน สร้างความรักผูกพันต่อบรรพบุรุษ ความกตัญญู ชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานปราสาท เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่สร้างบ้านเมือง พิธีกรรมการไหว้พระธาตุ ให้คงอยู่สืบตำนานนับพันปี นับตั้งแต่สมัยการสร้างปราสาทเขาพระวิหาร อายุที่มากกว่าพันปี ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม และมาร่วมไหว้พระธาตุ มาร่วมงานไหว้ปราสาท เป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวงานสืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย
นางบูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ ชาวบ้านโนนธาตุ ตำบลปราสาท กล่าวว่า ปราสาทบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน เป็นปราสาทศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่าพันปี และเป็นโบราณสถานที่มีการบูรณะติดต่อกันมาเรื่อย คนโบราณเชื่อว่าเมื่อได้มากราบไหว้สักการะพระธาตุบ้านปราสาทแล้ว จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนชาวอำเภอห้วยทับทันก็เช่นกัน ได้นับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ลูกหลานที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัด เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ก็จะเดินทางกลับมาพื้นถิ่น เพื่อร่วมงานสืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นประจำ

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close