มูลนิธิธรรมกตัญญู มอบทุนการศึกษากว่า 52 โรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11”

สมุทรปราการ – มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง) มอบทุนการศึกษา กว่า 52 โรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนดีแต่ทางบ้านมีฐานะขาดแคลน จำนวน 322 ทุน ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง) ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ

โดยมี นายพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานมูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน สำหรับการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มี เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ปกครอง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน
สำหรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 พร้อมทั้ง บุตรข้าราชการภายในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงบุตรเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง) รวมกว่า 52 โรงเรียน โดยการมอบทุน ครั้งนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว เพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ทางด้านการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง และเพื่อส่งเสริมกำลังใจกับนักเรียนที่พยายามศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติ ต่อไป

สมุทรปราการ – ปัณรักษ์ สีหาวัตร

Close