กศน.อำเภอท่ายาง”ตั้งจุดคัดกรองนักศึกษา”ป้องกันโควิด-19 “

เพชรบุรี- กศน.อำเภอท่ายาง !ป้องกันโควิด-19 เข้ม -ตั้งจุดคัดกรอง นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


เมื่อวันที่14 มีนาคม 2563 เวลา09.30 น.นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ห้องประชุมภายในโรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นสถานสอบ โดย มีนางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมกับเป็นประธานสนามสอบครั้งนี้

โดยการคัดกรองดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณะสุขอำเภอท่ายาง เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดไข้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีบุคลากรของ กศน. อำเภอท่ายาง ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ และแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ พร้อมด้วยเจลฆ่าเซื้อ ต่อนักศึกษาและคณะกรรมการดำเนินการสอบ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่ายาง อำนวยความสะดวกและดูเเลเรื่องความปลอดภัยบริเวณสถานที่ดำเนินการอย่างใกล้ชิด และในส่วนของการตรวจคัดกรองวัดไข้ ในเบื้องต้นพบว่าทุกคนเป็นปกติ ไม่มีไข้ ส่วนการการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ทาง กศน.อำเภอท่ายาง ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง นายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการสอบ โดยสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ


กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

Close