ปชส.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมพบสื่อมวลชน”

นครนายก ปชส.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมพบสื่อมวลชน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก พร้อมพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดหวัด จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครนายกและนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำตัว ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งในจังหวัดนครนายก อีกทั้งได้ชี้แจงภารกิจในหน่วยงานที่จำเป็นต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบตามช่องทางของสื่อต่างๆ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังได้มีโอกาสให้สื่อได้เสนอแนะขบวนการ และวิธีการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคี และทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สนองนโยบายของจังหวัดนครนายก กรม กระทรวง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป ในการพบสื่อครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อเพรียงกัน

สมบัติ เนินใหม//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close