สมุทรปราการ”KPPM GIobaI co.LTD แจกอาหารและเครื่องดื่ม

สมุทรปราการ – KPPM Global Co.,LTD และ KPPM GLOBAL Dubai แจกอาหารและเครื่องดื่มแก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานะการณ์ไวรัสโควิด-19

KPPM Global Co.,LTD และ KPPM GLOBAL Dubai นำโดย คุณกฤติยาณี พรมแพง CEO ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยยี่ห้อ My medical care+ , อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ยี่ห้อ Care+ , ชุด Rapid tester , เจลแอลกอฮอล์ ,ชุด Isolation Protective รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลและป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรปและอเมริกา โดยมีลูกค้าหลักที่เป็นคู่ค้าคือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเรายังได้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ มาจัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ตัวเอง และแบรนด์อื่นๆ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยการสั่งนำเข้ามานี้ ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎข้อบังคับจากกระทรวงสาธารณสุขและจากรัฐบาลไทย
และคุณปีเตอร์ แมคคาเทียร์ CEO Sustain Learning LLC ที่ดำเนินงานแบบยั่งยืน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลักของบริษัท KPPM GLOBAL (DUBAI) ของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือสังคม ตามคอนเซ็บบริษัทที่ยึดถือ “การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับมือกับอีกหลายๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น “โครงการข้าวเพื่อหมอ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ บริจาคอาหารกล่อง ไข่ไก่ ผลไม้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ กว่าหลายร้อยพื้นที่ หลายหมื่นครัวเรือน

โดยในครั้งนี้ คุณกฤติยาณี พรมแพง CEO KPPM Global Co.,LTD และ KPPM GLOBAL Dubai ได้ร่วมกับเพื่อนๆ กัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ได้แก่ คุณภัคพร พิรชัช, คุณอภิสชานันท์ กาญจนธวัชวิทูร, คุณสมชัย รัตนวรางกูร, คุณมุกข์มัสริณฎร์ แก้วมีแสง บจก. ดูดีคลับ และ T-Talents Star Managenent, Mr. Adrian Borg Cardona Knight of Malta, คุณสุรศักดิ์ สาโท Managing Director Lifestyle Assets Co.,LTD. และดร.ภูวษา วราสิทธิกร M Mind Clinic ได้ร่วมกันแจกอาหารกล่องเครื่องดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ กว่า 300 ชุด แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับกระทบโควิด-19 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนว่าเราจะต่อสู้ไปด้วยกัน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้และจะยังคงทำการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามคอนเซ็บบริษัทฯ ที่ยึดถือ “การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” ต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดี จนกว่าจะผ่านพ้นไวรัสโควิด-19

สมุทรปราการ – กันต์ นุชนารถ

Close