อบจ.ปราจีนบุรี”เติมเต็มตู้ปันสุข

 

ตลอดช่วงเช้าวันนี้ ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ ปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้ง ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ำมันพืช ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมทั้งของหวานและยาสามัญประจำบ้าน มาเติมเต็มตู้ปันสุข ตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาขนมารับสิ่งของในตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงค์ชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่บริเวณตู้สัญญาณไฟจราจรกลางเมืองปราจีนบุรี เป็นจุดที่มีประชาชนมารับของมากที่สุดในโอกาสเดียวกัน ดร บังอร วิลาวัลย์ นายกองคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยังได้นำสิ่งของแจกจ่ายให้กับประชาขนที่สัญจรผ่านไปมา สร้างความประทับใจกับประชาชนที่ นายก อบจ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสพปัญหาการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 จนทำให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาขีพนับว่าเป็นการช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดของประชาชน

Close