พะเยา”จัดพิธีไหว้ครูออนไลน์

พะเยา – จัดพิธีไหว้ครูออนไลน์ ครู-นักเรียน ปลื้มครั้งแรกในชีวิต ชี้แม้วิธีเปลี่ยนแต่ยังระลึกถึงพระคุณครูเหมือนเดิม

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2563 ) ที่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูออนไลน์ ผ่านระบบโดยการถ่ายทอดผ่านระบบ vdo conferrentce ของโรงเรียน เพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ที่ดีงามของลูกศิษย์ พึงกระทำ ต่อครูบาอาจารย์
นายณัฐฐาศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.ร.ร.บ้านน้ำมินเปิดเผยว่า ปกติทางโรงเรียนจะจัดวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่1.จนเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เนื่องจากในปีการศึกษานี้เกิดการ ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จึงทำให้ต้องงดกิจกรรมไหว้ครูแบบรวมชั้นและใช้ระบบออนไลน์ในการทำพิธีไหว้ครู ผ่านระบบ vdo.conferrentce ของโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวของของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องจาก ความแออัด หรือความใกล้ชิดของนักเรียน ในเวลาทำกิจกรรมไหว้ครู โดยทางโรงเรียน ได้จัดให้ทำพิธีไหว้ครูในแต่ละระดับชั้น โดยใช้ห้องเรียนของ ระดับชั้นนั้นๆ รักษาระยะห่าง 1 เมตร โดยให้คุณครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาอยู่ประจำชั้นเรียนของตัวเอง นักเรียนไม่ต้องทำพิธีรวมกันทั้งโรงเรียนเหมือนปีที่ผ่านๆมา ซึ่งนักเรียนส่วนมากรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไหว้ครูในปีนี้แบบออนไลน์ครั้งแรกในชีวิต และรู้สึกถึงคุณค่าหรือการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยอบรม สั่งสอน ชี้แนะ ให้เป็นคนดี


ด.ช.ศุภชัย ใจดี ด.ญ.เพชรลดา นิทะโน ประธานสภาฯและนักเรียนตัวแทนนักเรียน กล่าวว่า รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันคือดีใจมากที่ปีนี้มีการไหว้ครูแบบออนไลน์ ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วเนื่องจากผลกระทบของการระบาดไรวัส โคโรน่า 2019หรือคือ โควิด 19 ซึ่งไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็จะขอระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อยู่เสมอ

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close