นครสวรรค์ ปฏิบัติการฝนหลวง สู้ภัยแล้ง

ณ.สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สืบสานโครงการฝนหลวงในพระราชดำริ

 

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลตรีบุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการทหารบกที่ 31 หัวหน้าหน่วยราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกีรยติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ฝนหลวง”เปิดยุทธการสู้ภัยแล้ง โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน “ฝนหลวง”เป็นศาสตร์พระราชา เปรียบเสมือนหนึ่ง”มรดก”พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่คนไทยและประเทศไทยทั่งแผ่นดิน ซึ่งใน 60 ปี ที่ผ่านมาเราต่างประจักษ์กันดีถึงคุณูปการของ”ฝนหลวง”ที่สามารถช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤติภัยธรรมชาติมาแล้วนับร้อยนับพันเหตุการณ์ ทั้งภัยแห้ง ไฟป่า หมวกควัน หรือแม้กระทั่งการเติม น้ำต้นทุน ให้กับอ่างเก็บน้ำ เขื่อนและป่าต้นน้ำแหล่งต่างๆ เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับป่าไม้ทั่วประเทศ ก็ล้วนแล้วแต่มี ปฏิบัติการฝนหลวง เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น และ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในฐานะเป็นองค์กรที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้รับสนองพระราชดำริใน

การนำเทคโนโลยีฝนหลวงไปใช้และพัฒนา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั่งร่วมจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เพียงพอ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วหน้า ในกิจกรรมทำฝนหลวงในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจาก นายยุทธนา วิญญพงศ์พันธ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าชธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,400,000 บาท ให้แก่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องใน”พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2560 ณ.สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์ ..085.0506656

Close