สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ”เปิดโครงการไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการ ไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางวาสิตา น้อยพรหมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 2 นำพุทธศาสนกชนและนักท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด จำนวน 250 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย เส้นทางที่ 1 ประกอบด้วย วัดสระกำแพงใหญ่ วัดศรีมงคลรัตนาราม วัดบ้านกู่ ชุมชนเผ่ากุยและวัดลำพูน เส้นทางที่ 2 ประกอบด้วย วัดกุดเมืองฮาม วัดบ้านด่าน วัดเมืองคง ชุมชนเผ่าเยอวัดศรีบึงบูรพ์ เส้นทางที่ 3 ประกอบไปด้วย วัดละทาย วัดจำปาชุมชนเผ่าลาวบ้านหัวนา วัดบ้านจานและวัดกลางกันทรารมย์ เส้นทางที่ 4 ประกอบไปด้วย วัดปราสาทเยอเหนือ วัดสิเรียมชุมชนเขมรและวัดไพรพัฒนา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในเขตจังหวัดศรีสะเกษและเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนต่อไป

 

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close