ราชบุรี”พระอนุชา”พระสังฆราช มอยถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ราชบุรี – พระอนุชา”พระสังฆราช”มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ก.ค.63 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี? ฝ่ายธรรมยุต? เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอนุชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมนางวีณา ศรีสรรพางค์ รองกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง นายกสโมสรซอนต้าราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหารตลาดศรีเมือง ตลอดจนส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี อ.โพธาราม อ.จอมบึง และอ.วัดเพลง รวม 16 ตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

สำหรับพิธีมอบถุงยังชีพดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างวัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร และคณะผู้บริหารตลาดศรีเมือง ร่วมกันจัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการมีแล้วแบ่งปันต่อไป โดยการนำถุงยังชีพ 200 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร 5 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ขนมขบเคี้ยว และยาสามัญประจำบ้าน มอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ 4 อำเภอ รวม 200 ครัวเรือน พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านอีก 20 ครัวเรือน อีกด้วย

 

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close