รองผู้ว่าฯสระแก้ว”เปิดโครงการ”เยาวชนต้นแบบ ขับขี่ปลอดภัย

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดโครงการ ” เยาวชนต้นแบบขับขี่ปลอดภัย ”

ที่ผ่านมานายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ” เปิดโครงการเยาวชนต้นแบบขับขี่อย่างปลอดภัย ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 

นายทวีศักดิ์ บัวพา รักษาการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกและในวัตถกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน จริงจัง โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 ) จังหวัดสระแก้ว มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 278 คน มีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็ก และเยาวชน ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 20 ปีจำนวน 50 คน คิดเป็น 25% โดยสาเหตุหลักการเสียชีวิตเกิดจากพฤติกรรมที่ขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในโรงเรียนเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมในสังกัด อบจ. สระแก้ว จำนวน 89 คน เพื่อขับเคลื่อนเป็นเยาวชนต้นแบบ และสร้างเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ร.ให้เยาวชนในโรงเรียนสังกัด อบจ.สระแก้ว ได้แก่ ให้เกิดการรับรู้การขับขี่จักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัยสร้างการเรียนรู้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเป็นการเร่งให้เกิดกลไก การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และ อบจ.สระแก้ว ได้สนับสนุนสถานที่การฝึกอบรม และนักเรียนมัธยมในสังกัด อบจ.ทั้ง 8 โรงเรียน และคณะครู อาจารย์ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้อุบัติภัยทางรถนนต์ และจากศูนย์ ปภ.ภาค 3 ปราจีนบุรีพร้อมนั้น นายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ลงมาเป็นวิทยากรด้วยตนเอง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
ให้แก่เยาวชนต้นแบบนำไปปฏิบัติอย่างพึงพอใจ

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ (อู้อี้)
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

Close