วัดป่าพลาญเพชร”ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงปู่สรวง”

วัดป่าพลาญเพชรขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงปู่สรวง

พระครูวัชรชยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าพลาญเพชร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วัดป่าพลาญเพชร ได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงปู่สรวง ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีพิธีบวชเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์ไม่โกนผม คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงจัดตั้งองค์กฐินที่วัดป่าพลาญเพชร วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตั้งขบวนแห่กฐินสามัคคีจากหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงห์แห่ไปยังวัดป่าพลาญเพชร เวลา14.00 น. พิธีทอดถวายกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงปู่สรวงวัดป่าพลาญเพชร โดยจะมี พระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และจะมี แม่บัวพัน ตันติกุลและครอบครัว เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆาราวาส จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และต่างจังหวัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถหลวงวัดป่าพลาญเพชร ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดเขาพลาญเพชร (ธ) อำเภอภูสิงห์ โทร.087 9894 730 ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะพละ ทุกท่านเทอญ

ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ

Close