เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย”ร่วม วัดชัยสิทธาราม ชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว”จัดการแข่งขันเรือบก ฟื้นฟูประเพณี

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมกับ วัดชัยสิทธาราม ชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย จัดแข่งขันเรือบกฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม

การแข่งเรือบก…เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เกิดขึ้นครั้งแรก ณ วัดชัยสิทธาราม โดยการริเริ่มของอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จงสุโขทัย “หลวงพ่อนาคสังวโร” ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่จัดขึ้นเฉพาะวัดที่ไม่ติดแม่น้ำยม จะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาของแต่ละปี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรง ร่วมใจให้กับชุมชน โดยคนในชุมชนจะร่วมกัน ตกแต่ง เรือบก บางลำใช้กระดาษฉลุลาย หรือใช้ทางมะพร้าว นำมาถักเรียงร้อยเป็นลำเรือ บางลำใช้ไม้อัดนำมาแกะสลัก ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ใบไม้ ในท้องถิ่น สถานที่แข่งขันใช้ลานด้านหน้าวัด ขีดเส้นเสมือนเป็นร่องน้ำ แล้วให้เรือแต่ลำเข้าประจำร่องน้ำ ขยับเดินหน้าด้วยการก้าวเท้าพร้อมกัน มีการร่ายรำ ร้องเพลงประกอบจังหวะ การให้คะแนนพิจารณาที่การแต่งกาย ความสวยงามของท่วงท่าการรำ ความพร้อมเพรียง เนื้อร้อง ทำนองเพลง ประกอบกับการประดับตกแต่งลำเรือบกที่สวยงาม “การแข่งเรือบก” จึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่นับได้ว่าเป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนในช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นประจำทุกปี

แต่หลังจากหลวงพ่อนาค สังวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาราม ท่านมรณภาพ เมื่อ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ ประเพณีการแข่งขันเรือบก ก็ค่อยๆ เลือนหายจากชุมชน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้ร่วมกับ วัดชัยสิทธาราม ชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ร่วมกันรื้อฟื้น อนุรักษ์ และสืบสานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง และดำเนินการจัดแข่งขันเพิ่มเติมที่วัดเชิงคีรีร่วมด้วย
นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า การแข่งเรือบก ในปี นี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากชุมชน ทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม ร่วมส่งทีมเรือบกเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ตลกขบชัน และเรือเร็ว การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีเรือบก รวมถึง ได้รับการสนับสนุนจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย อพท. ๔ ประชาชน นักท่องเที่ยว และทีมสื่อมวลชน เข้ามาร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจ ทีมเรือบกเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียง และช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวให้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยเป็นอย่างยิ่ง

นายวิเชียร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากคำกล่าวรายงาน และการติดตาม การเตรียมงานสืบสานประเพณีออกพรรษา และการฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน “แข่งเรือบก” ในประเพณีออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทำได้เห็นถึง ความตั้งใจจริง ของคณะผู้จัดงาน เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจของชุมชน วัด โรงเรียน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน ที่เลือนหายจากชุมชน ไปยาวนานมากกว่า ๓๐ ปี ได้ถูกรื้อฟื้น อนุรักษ์ และสืบสาน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อ ไว้ในชุมชนซึ่งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หากเต็มไปด้วยร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กิจการ งานทุกอย่าง จะสำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Close