สระบุรี”พายุหีเหี่ยว”เข้าไทยส่งผลฝนตกอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศพายุ หีเหี่ยวเข้าไทยส่งผลการจราจร ถนนมิตรภาพสระบุรีประชาชนใช้ความระวัง

จากการณีที่มีพายุฝน หีเหี่ยว เข้าสู่ประเทศไทยฝนตกคลุม โดยบรรยากาศที่ จังหวัดสระบุรี ตามถนนเส้นทางถนนมิตรภาพ ในการเดินทางของประชาชน ที่ขับ มุ่งสู่ภาคจังหวัดอีสาน ตลอดคืนที่ผ่านมา ยันเช้า โดยถนนมิตรภาพ ช่วง อ. แก่งคอย อ. มวกเหล็ก จด อ.ปากช่อง จ. นคราชสีมา บรรยากาศการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางการเดินทาง บนถนนที่มีแต่เปลี่ยบไปด้วยเปลวฝนและหมอกปกคลุม บนพื้นถนนสลับกับฝนตกหลังที่พายุเข้า ทำให้ผุ้ใช้รุบนถนนต้องใช้ความระวังอย่างสูง ทำความเร็ว 60-80 กม.ต่อชั่วโมง เพราะเส้นทางถนนลื่น บางคันต้องเปิดไฟหน้าไว้และใช้ที่ปัดนำฝนเบอร์สอง

สมพงษ์ ปานรุ่ง/สระบุรี

Close